מחלקת המחקר והפיתוח של אשקלית 268 עמלה מדי יום על שיפור המוצרים הקיימים ועל פיתוח מוצרים חדשים.
למעבדות חברתנו היתר ממכון התקנים לייצר ולבדוק בלוקי בטון מאושפרים באוטוקלאב.

במעבדת חברתנו נבדקים חומרי הגלם טרם שימושם בתהליך הייצור והמוצרים הסופיים.
המעבדה מנהלת תהליך של בקרת איכות בכל שלבי הייצור ומוצרינו נבדקים באופן מוקפד בהתאם לתקינה בישראל.

ashkalitlub