ca isr acro
יזם: קנדה ישראל ואקרו נדל"ן – מגדל הגימנסיה קבלן: אשטרום הנדסה ובנייה מקום: תל אביב, 88 יח"ד נבנה עם אשקלית: קירות בידוד(איזולציה), קירות המחיצות ופירי דיחוס.