נושא "הבנייה הירוקה" הוא נושא רב-תחומי, הנמצא בשלבי התפתחות ראשונים בישראל, ומטופל במסגרות שונות – ממשלתיות, אקדמיות, מוסדיות ופרטיות, העוסקות בתחומי הבנייה, האנרגיה, המים ואיכות הסביבה.

הדבר מחייב שיתוף פעולה מורכב של אדריכלים, מהנדסים, אנשי מקצוע מתחומי התמחות שונים ומומחים בתחום איכות הסביבה.

"בנייה ירוקה" כרוכה בהשקעת משאבים במגוון תחומים סביבתיים, כגון מחזור, זיהום, שימור מים, טיפול בפסולת ומניעת רעש, ומחייבת תיאום ושיתוף פעולה בין אנשי המקצוע בתחומים השונים. לשם כך, הוגדרו קריטריונים ל"בנייה ירוקה", מתודולוגיה של "בנייה ירוקה", ונוהלי בדיקה וסיווג של " בניינים ירוקים".

בכל תוכנית ל"בניין ירוק" נדרש שימוש בשיטות, בטכנולוגיות ובכלי תכנון מתחומי הבנייה והסביבה גם יחד, והדבר בא לידי ביטוי כבר כיום, בתסקירי תכנון, במסמכים העוסקים באיכות הסביבה, ובמסמכים אחרים המתייחסים ל"בנייה ירוקה".

אשקלית 268 בעלת היתר מכון התקנים (היתר מספר 50678) לסמן את הבלוקים מבטון תאי מאושפרים באוטוקלב (הבלוק הלבן), בתו הירוק, ובכך אשקלית 268 תורמת חלקה ל"בנייה הירוקה".