בלוקי אשקלית היינם בעלי תקן ישראלי לעמידות אש וסיווג אש הגבוה ביותר שניתן למוצרי בניה.
שילוב בלוקי אשקלית בקירות איזולציה מגנים על שלד המבנה בזמן שריפה ומונעים מעבר חום אל הזיון והבטון.
ניתן לבנות אלמנטים מיוחדים כגון פירי יניקה ודיחוס ופירי שחרור עשן בזמן שריפה, המונעים חדירת אש ועשן אל אזורים מוגנים במבנה.
בלוק אשקלית בעובי 10 ס"מ ללא כיסוי עמיד אש למשך 181 דקות לפחות.