לוחות אשקלית משוריינים בטרום המשמשים לבניית פירי דיחוס במבני מגורים ומסיעים בהגנה על אנשים בזמן שריפה במבנה עמידים באש מעל 3 שעות וניתנים לבניה לכל גובה המבנה וללא חגורות, מידות לוח ע"פ הזמנה ועד לאורך של 6 מטרים.

• ביצוע פירי דיחוס חייב להתבצע ע"י תכנון מראש של קונסטרוקטור מוסמך.