בלוק אשקלית גרוס המשמש למילוי חללים גדולים במשקל מרחבי יחסית נמוך, מקנה הפרדה ובידוד תרמי לחלל.
מסופק בבלות של 2.1 מ"ק.

hatzats ashkalit