משקל מרחבי 451-500 :מ"ק (0.45)
חוזק לחיצה: גדול מ-3 מגפ"ס
חוזק הדבקות: (מתיחה) 0.5 מגפ"ס
ניתן ליישם כל טיח תקני המוכר בשוק כגון טיח צמנטי וטיח גבס וללא כל הכנות מיוחדות
מומלץ לעבוד ע"פ תקני טיח מתאימים כגון ת"י 1920
סיווג אש: סיווג מקסימאלי VI.4.4 לפי ת"י 755
עמידות באש: מעל 3 שעות, אינו פולט חומרים רעילים בשריפה.
מוליכות תרמית: 0.13 ואט/מטר °c

separation block