משקל מרחבי: 451-500מ"ק (0.45)
חוזק לחיצה: גדול מ-3 מגפ"ס
חוזק הדבקות: (מתיחה)0.5 מגפ"ס, עומד בדרישות תקן 1920 לחוזק הדבקות
ניתן ליישם כל טיח תקני המוכר בשוק כגון טיח צמנטי וטיח גבס וללא כל הכנות מיוחדות
מומלץ לעבוד ע"פ ת"י המחייבים כגון: ת"י 1920
סיווג אש: סיווג מקסימאלי VI.4.4 לפי ת"י 755
עמידות באש: מעל 6 שעות, אינו פולט חומרים רעילים בשריפה.
מוליכות תרמית: 0.12 ואט/מטר °c
התנגדות תרמית: בלוק 22 (045) r=1.83

building blocks


משקל מרחבי: 501-570מ"ק (0.50)
חוזק לחיצה: 3.5 מגפ"ס
חוזק הדבקות: (מתיחה)0.6 מגפ"ס, עומד בדרישות תקן 1920 לחוזק הדבקות
ניתן ליישם כל טיח תקני המוכר בשוק כגון טיח צמנטי וטיח גבס וללא כל הכנות מיוחדות
מומלץ לעבוד ע"פ ת"י המחייבים כגון: ת"י 1920
סיווג אש: סיווג מקסימאלי VI.4.4 לפי ת"י 755
עמידות באש: מעל 6 שעות, אינו פולט חומרים רעילים בשריפה.